شماره حساب ها

 تمامی حسابها بنام آقای سعید توکلی می باشد .

  نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره کارت
بانک ملی     6037991197590361
بانک صادرات    0103579089007 6037691166862441
بانک ملت    17515085/55

6104337915756264

بانک رفاه کارگران    63689868  5894631504178906
 

 

 

 

 

Icon ارسال سفارش به تمام نقاط ایران در کوتاه ترین زمان
 
Iconهزینه رایگان  حمل بار (سفارشات بالای پنج میلیون تومان ) 
          در شیراز و برای شهرستان تا پایانه باربری رایگان است .